Szkolenia dla firm

Oferujemy szkolenia z następujących obszarów:

• Coaching menedżerski
• Inteligencja emocjonalna
• Kreatywność i twórcze myślenie
• Komunikacja
• Obsługa Klienta
• Profesjonalna rekrutacja
• Rozwiązywanie konfliktów
• Rozwój umiejętności liderskich
• Work-Life Balance
• Warsztaty radzenia sobie ze stresem
• Współpraca w zespole
• Zarządzanie czasem
• Zarządzanie zespołem
• Zarządzanie zmianą

Metody:

• Uczenie się przez doświadczenie
• Praca z procesem
• Active Learning
• Horse Assiseted Education
• Horse Assisted Process Work