Metody pracy

PSYCHOLOGIA PRACY Z PROCESEM

Psychologia zorientowana na proces lub inaczej praca z procesem czy psychologia procesu to jeden z kierunków psychoterapeutycznych. Gdyby psychologia Junga miała swoją córkę z pewnością byłaby to praca z procesem.

PSYCHOLOGIA POZNAWCZA I POZYTYWNA

Psychologia poznawcza akcentuje znaczenie procesów poznawczych dla zdrowia psychicznego. Psychologia pozytywna koncentruje się na zjawiskach, które służą dobremu życiu, samopoczuciu i samorealizacji.

PSYCHOLOGIA CARLA G. JUNGA

Carl G. Jung dał początek podejściu teleologicznemu w psychologii i psychoterapii, które mówi o tym, że rozwój człowieka i jego osobowości ma swój niepowtarzalny i wyjątkowy cel dla każdej osoby. Rozwój to nieustanny dialog pomiędzy parami przeciwieństw np. świadomością i nieświadomością.

COACHING

Coaching to metoda pracy psychologicznej, której celem jest szybkie, znaczące i trwałe poprawienie swojej efektywności w życiu osobistym i zawodowym. Celem coacha jest praca nad tym, żeby klient rozwinął cały swój potencjał – tak, jak go sam zdefiniuje. 

ACTION LEARNING

Action Learning  to koncepcja uczenia się aktywnego, którego podstawą jest doświadczenie. Założeniem tego podejścia jest to, że człowiek uczy się na skutek interakcji różnych rodzajów własnej aktywności.

HORSE ASSISTED PROCESS WORK

Horse Assisted Process Work (HAPW) – to autorska, innowacyjna metoda pracy, która powstała z połączenia Horse Assisted Education z Psychologią Pracy z Procesem. Doświadczeniu z końmi przyglądamy się poprzez pryzmat teorii pracy z procesem.