Horse Assisted Process Work

HORSE ASSISTED PROCESS WORK (HAPW) – to autorska, innowacyjna metoda pracy, która powstała z połączenia Horse Assisted Education z Psychologią Pracy z Procesem. Doświadczeniu z końmi przyglądamy się poprzez pryzmat teorii pracy z procesem.  Przyglądamy się procesom bliższym i dalszym w odniesieniu do naszej tożsamości, zastanawiamy się jak te procesy manifestują się w naszym życiu, odkrywamy jaki kierunek obiera nasz proces rozwojowy. Ćwiczenia z końmi pozwalają na eksperymentowanie z nową perspektywą i nowymi zachowaniami w realnej relacji i sytuacji. Od razu możemy też obserwować odpowiedź drugiej istoty. Możemy doświadczyć jak zmiana myślenia i perspektywy rezonuje w kontakcie z końmi. Praca z końmi w wyjątkowy sposób pozwala doświadczyć tzw. pola. Konie „przewodnicy” dzięki swojej empatii i wyjątkowej wrażliwości na sygnały niewerbalne, które wysyłamy umożliwiają nam głębokie doświadczenie emocjonalne i poznawcze. HAPW poprzez włączenie do refleksji nad doświadczeniem wyniesionym z ćwiczeń z końmi, metod Psychologii Pracy z Procesem, umożliwia łatwiejszą asymilację tego doświadczenia, poszerzanie pola naszej świadomości  a tym samym pracę nad wieloma obszarami naszego życia.

Obszary zastosowania:
• Rozwój samoświadomości i dobrej relacji z sobą samym
• Rozwój wrażliwości w relacjach z innymi osobami
• Rozwój świadomości ekologicznej i szacunku do natury
• Praca terapeutyczna dotycząca problemów indywidualnych
• Praca dotycząca konfliktów i problemów relacyjnych (np. par i małych grup)
• Praca nad budowaniem relacji i ich rozwojem (np. w parach i małych grupach)