Coaching

COACHING to metoda pracy psychologicznej, której celem jest szybkie, znaczące i trwałe poprawienie swojej efektywności w życiu osobistym i zawodowym. Celem coacha jest praca nad tym, żeby klient rozwinął cały swój potencjał –tak, jak go sam zdefiniuje. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. W zależności od obszaru pracy wyróżnia się różne rodzaje coachingu np. osobisty (tzw. life coaching), zawodowy, kariery, menedżerski, zdrowia, edukacyjny, językowy itp.

Co wyróżnia coaching?
1.Klient jest źródłem zasobów
2.Zadając pytania, prowokując do aktywności coach sprawia, że klient korzysta z własnych zasobów
3.Coaching dotyczy całej osoby: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
4.Klient sam wybiera temat, którym chce się zająć
5.Coach i klient są sobie równi
6.Celem coachingu jest zmiana i działanie

Proces coachingowy składa się zazwyczaj z 6-8 spotkań i obejmuje:
• poznanie się, zgoda obu stron na współpracę, ustalenie celu, wyjaśnienie metody
• prace nad kolejnymi celami i meta celami pogłębione zadaniami domowymi, stały monitoring efektów i weryfikacja stylu pracy
• podsumowanie coachingu, informacje zwrotne, ocena efektów końcowych, omówienie perspektyw rozwoju klienta