Action Learning

ACTION LEARNING – to koncepcja uczenia się aktywnego, którego podstawą jest doświadczenie. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod uczenia gdzie dominuje przekazywanie i zdobywanie wiedzy, tutaj bazą jest doświadczenie osoby, która się uczy. Założeniem tego podejścia jest to, że człowiek uczy się na skutek interakcji różnych rodzajów własnej aktywności – intelektualnej i emocjonalnej, tej skierowanej do wewnątrz siebie (np. analiza, refleksja) jak i na zewnątrz (np. działanie, kontakt z otoczeniem).
Warsztaty i szkolenia bazujące na tej koncepcji dostarczają doświadczeń rozwojowych uczestnikom dzięki różnym, aktywnym technikom pracy z grupą, takich jak: praca w małych zespołach, praca w parach, rysunki, kolaż, mini-wykład, dyskusja, drama, praca z ciałem, burza mózgów, studia przypadków, wypełnianie arkuszy ćwiczeń itp. Na podstawie tych aktywności uczestnicy wyciągają wnioski oraz planują wykorzystanie zdobytych umiejętności w swoim środowisku.